فرآیند تصفیه سبز

تهران – خیابان سید جمال‌الدین اسد آبادی
کوچه ۲۴ – پلاک ۲ – طبقه ۷ –  واحد ۲۱
کد پستی: ۱۴۳۱۹۸۴۳۳۵
پست الکترونیکی: info@greentec-wt.com
تلفن: ۲۵۱۷ ۸۸۷۰ (۹۸۲۱+) – ۲۵۱۸ ۸۸۷۰ (۹۸۲۱+) – ۱۹۹۰ ۸۸۷۲ (۹۸۲۱+)
فکس: ۲۳۸۹ ۸۸۵۵ (۹۸۲۱+)

برای ما پیام ارسال کنید

با ما در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.