کارفرما: شرکت پالایش نفت تبریز

آبگیری لجن‌های آهکی و لجن‌های نفتی – بیولوژیک

این پروژه در واحد بازیافت پالایشگاه تبریز در جهت حذف حوضچه‌های تبخیر و به منظور بازیافت آب از لجن‌های نفتی و آهکی صورت پذیرفت. از نکات منحصر به فرد این پروژه ترکیب لجن نفتی خروجی DAF و لجن بیولوژیک، و هضم آن در تانک دایجستر با استفاده از هوادهی عمقی پیش از ارسال به دستگاه دکانتور می‌باشد.

کارفرما: شرکت پالایش نفت آبادان

احداث تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه

کارفرما: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان

لایروبی و بازیافت لجن مخزن گازوئیل

کارفرما: شرکت پالایش نفت کرمانشاه

بازیافت و تصفیه لجن نفتی

این پروژه، اولین پروژه در زمینه استفاده از روش سیستماتیک در جهت جداسازی و بازیافت هیدروکربورهای نفتی از لجن ناشی از لایروبی مخازن نفت خام در سطح پالایشگاه‌های کشور بود. پروژه شامل تصفیه ۲۳۰۰ بشکه لجن نفت خام و تفکیک آن به هیدروکربور (نفت خام)، آب و مواد جامد بود که بر این اساس با استفاده از دستگاه دکانتور شرکت GEA WESTFALIA آلمان جدایش سه فازی صورت گرفت.

کارفرما: شرکت پالایش نفت بندرعباس

خدمات بازیافت و لایروبی لجن‌های نفتی حوضچه تبخیر

این پروژه در سال ۱۳۸۷ با توجه به مشکلات ناشی از انباشتگی لجن‌های نفتی در حوضچه تبخیر پالایشگاه بندرعباس و استفاده از روشی اصولی جهت جداسازی، تصفیه و بازیافت لجن نفتی و اخذ مجوزهای زیست محیطی لازم تعریف گردید.

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

احداث واحد بازیافت لجن نفتی و واحد آبگیری لجن بیولوژیکی

این پروژه در واحد بازیافت قسمت جنوبی پالایشگاه تهران صورت گرفت . این طرح شامل دو قسمت آبگیری و خشک کردن لجن بیولوژیکی حاصل از عملیات تصفیه فاضلاب و قسمت بازیافت لجن هیدروکربوری حاصل از API از طریق جداسازی و تفکیک مواد هیدروکربوری، مواد جامد و آب توسط دستگاه دکانتور سه فازی بود. در این عملیات از یک دستگاه دکانتور دو فازی با ظرفیت ۲۰ متر مکعب بر ساعت برای آبگیری لجن بیولوژیکی و یک دستگاه دکانتور دو فازی برای جداسازی لجن با ظرفیت ۳ متر مکعب بر ساعت استفاده گردید. برای آبگیری بهتر از لجن بیولوژیکی از ساخت و تزریق پلی الکترولیت بهره گرفته شد. از خارج‌سازی جامد از هر دو واحد از سیستم اسکرو کانوایر استفاده گردید. با بهره‌گیری از این تجهیزات دپو کردن لجن نفتی در بشکه‌ها به صورت کامل متوقف گردید و همچنین از کیک خروجی دکانتور بیولوژیکی پس از انجام آزمایشات به عنوان کود برای فضای سبز استفاده گردید.

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

بازیافت لجن حاصل از لایروبی مخازن نفت خام

کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

طراحی و راه‌اندازی تصفیه خانه پساب انسانی

کارفرما: شرکت پالایش نفت تبریز

آبگیری لجن‌های آهکی و لجن‌های نفتی – بیولوژیک

این پروژه در واحد بازیافت پالایشگاه تبریز در جهت حذف حوضچه‌های تبخیر و به منظور بازیافت آب از لجن‌های نفتی و آهکی صورت پذیرفت. از نکات منحصر به فرد این پروژه ترکیب لجن نفتی خروجی DAF و لجن بیولوژیک، و هضم آن در تانک دایجستر با استفاده از هوادهی عمقی پیش از ارسال به دستگاه دکانتور می‌باشد.

کارفرما: شرکت پالایش نفت بندرعباس

خدمات بازیافت و لایروبی لجن‌های نفتی حوضچه تبخیر

این پروژه در سال ۱۳۸۷ با توجه به مشکلات ناشی از انباشتگی لجن‌های نفتی در حوضچه تبخیر پالایشگاه بندرعباس و استفاده از روشی اصولی جهت جداسازی، تصفیه و بازیافت لجن نفتی و اخذ مجوزهای زیست محیطی لازم تعریف گردید.

کارفرما: شرکت پالایش نفت آبادان

احداث تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

احداث واحد بازیافت لجن نفتی و واحد آبگیری لجن بیولوژیکی

این پروژه در واحد بازیافت قسمت جنوبی پالایشگاه تهران صورت گرفت . این طرح شامل دو قسمت آبگیری و خشک کردن لجن بیولوژیکی حاصل از عملیات تصفیه فاضلاب و قسمت بازیافت لجن هیدروکربوری حاصل از API از طریق جداسازی و تفکیک مواد هیدروکربوری، مواد جامد و آب توسط دستگاه دکانتور سه فازی بود. در این عملیات از یک دستگاه دکانتور دو فازی با ظرفیت ۲۰ متر مکعب بر ساعت برای آبگیری لجن بیولوژیکی و یک دستگاه دکانتور دو فازی برای جداسازی لجن با ظرفیت ۳ متر مکعب بر ساعت استفاده گردید. برای آبگیری بهتر از لجن بیولوژیکی از ساخت و تزریق پلی الکترولیت بهره گرفته شد. از خارج‌سازی جامد از هر دو واحد از سیستم اسکرو کانوایر استفاده گردید. با بهره‌گیری از این تجهیزات دپو کردن لجن نفتی در بشکه‌ها به صورت کامل متوقف گردید و همچنین از کیک خروجی دکانتور بیولوژیکی پس از انجام آزمایشات به عنوان کود برای فضای سبز استفاده گردید.

کارفرما: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان

لایروبی و بازیافت لجن مخزن گازوئیل

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

بازیافت لجن حاصل از لایروبی مخازن نفت خام

کارفرما: شرکت پالایش نفت کرمانشاه

بازیافت و تصفیه لجن نفتی

این پروژه، اولین پروژه در زمینه استفاده از روش سیستماتیک در جهت جداسازی و بازیافت هیدروکربورهای نفتی از لجن ناشی از لایروبی مخازن نفت خام در سطح پالایشگاه‌های کشور بود. پروژه شامل تصفیه ۲۳۰۰ بشکه لجن نفت خام و تفکیک آن به هیدروکربور (نفت خام)، آب و مواد جامد بود که بر این اساس با استفاده از دستگاه دکانتور شرکت GEA WESTFALIA آلمان جدایش سه فازی صورت گرفت.

کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

طراحی و راه‌اندازی تصفیه خانه پساب انسانی