نام کاربري

رمز عبور

ورود کاربران

آلودگي منابع طبيعي جهاني به سرعت در حال گسترش ميباشد. تقريبا هفت ميليارد نفر در دنيا اين روز ها بايد از نطر انرژي،مواد غذايي و دارويي تامين شوند.همزمان احتياجات براي مديريت پايدار هر روز بيشتر و بيشتر مي شود.بنابراين مديريت کارامد منابع ارزشمند است که کيفيت زندگي ما را بدون به مخاطره انداختن بنيان نسل آينده تضمين خواهد کرد

شرکت مهندسي فرآيند تصفيه سبز با دارا بودن کادر مجرب مهندسي و خدماتي و هم چنين همکاري شرکت هاي بزرگ اروپايي از سال 81 فعاليت خود را آغاز نمود.اين شرکت با هدف رفع مشکلات زيست محيطي صنايع مختلف و در راستاي اجراي قوانين محدوديت دفع آب و مواد زايد فعاليت مي کند

شرکت مهندسي فرآيند تصفيه سبز براي اولين بار در ايران توانسته است تا با بازيافت و جداسازي مواد نفتي از لجن هاي نفتي موجود در پالايشگاهها يکي از معضلات زيست محيطي صنعت نفت را از پيش رو برداشته و با اتکا به خداوند متعال و متخصصين خود هر روز برگ زريني به افتخاراتش در اين زمينه بيافزايد

شرکت مهندسي فرآيند تصفيه سبز آمادگي دارد تا با همکاري کليه مديران و مسئولين و کارشناسان صنايع بالادستي و پايين دستي صنايع مختلف مشکلات مديريت پسماندهاي موجود را بررسي و در رفع آن با رعايت کليه استاندارد هاي زيست محيطي اقدام نمايد 

تقدير نامه ها در زمينه رعايت
HSE

aaaaaaaaaaaaiii