پلی الکترولیت - polyelectrolyte

We create Chemistry

Reverse Osmosis Membrane Antiscalant

آنتی اسکالانت

ممانعت کننده رسوب شرکت BASF آلمان

فرآیند اسمز معکوس برای تصفیه آب بوسیله غشاء سلولوزی( ممبران) صورت می پذیرد، که در صنایع مختلف نظیر صنایع پتروشیمی، کاغذ سازی، خودرو سازی، صنایع غذایی، صنایع فولاد سازی و …..کاربرد دارد.

رسوبات معدنی و بیولوژیکی بر روی ممبرانها موجب کاهش راندمان آبدهی شده و احیاء مجدد ممبرانها هزینه بر و وقت گیر است.

شرکت  BASF با اتکا به دانش فنی و علمی برتر خود در جهان،محصولات ضد رسوب سوکالان  (Sokalan) را برای حل این مشکل فرموله و تولید نموده است.

–۲

ضد رسوب دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس ® SOKALAN

–۱

ماده سوکالان ، یک ماده شیمیایی قوی برای بهسازی آب قبل از ورود به دستگاه اسمز معکوس(RO) میباشد

ماده سوکالان قادر است میزان نمکهای معدنی، هیدروکسید های فلزی، و تمامی مواد کلوئیدی موجود در آب تغذیه RO را کنترل نموده که این امر موجب کاهش رسوبات در ممبرانها وبه حداقل رساندن شستشوی آنها در طول بهره برداری میگردد.

یکی از معضلات بزرگ زیست محیطی آب شیرین کن ها، مضرات خروجی تلخ آب (Drainage) آن به داخل دریا ها و سایر منابع آبی است.پدیده ای که خطرات زیست محیطی را در این رابطه ایجاد میکند اوترافیکاسیون ( Eutrophication) نامیده میشود.این پدیده امکان غنی سازی آب توسط مواد مغذی مخصوصاّ ترکیبات نیتروژن و فسفر و رشد سریع آلگ و بسیاری از گیاهان آبزی را تقویت کرده و متعاقباّ یک اختلال نامطلوب در تعادل ارگانیزم ها و کیفیت آب به وجود می آورند.

عدم وجود فسفر باعث محدود شدن پدیده اوترافیکاسیون می شود و رشد الگها را محدود می کند. میزان ۱تا۰٫۰۱ میلیگرم از فسفر موجود در آب میتواند باعث اوترافیکاسیون شود و به همین دلیل شرکت BASF با سربلندی محصول Sokalan RO 400  وRO 100 را بدون  فسفرعرضه نموده است که مانع از ایجاد  آلگ میشود.

 

ویژگیهای ماده Sokalan:

  • عملکرد بی نظیر در ممانعت کنندگی از ایجاد رسوب
  • سازگاری با اکثر ممبران های معروف جهانی
  • عدم تاثیر سوء بر محیط زیست بواسطه نداشتن ترکیبات فسفر
  • افزایش زمان عملیات واحد آب شیرین کن بواسطه کاهش عملیات شستشو
  • کاهش هزینه‌های تولید و افزایش خروجی(Permeate) بیشتر
  • محصول با کیفیت و تولید کننده قابل اطمینانی همچون شرکت BASF
Properties Chemistry Trade name Functionality
Low P content for CaCO3,CaSO4,BaSO4 Polycarboxylate with low molar mass Sokalan® RO 100  & Dispersant
Scale inhibitors
P free for CaCO3,CaSO4,BaSO4 Polycarboxylate with low molar mass Sokalan® RO 400
Low P content water reuse / teritiary effluent Modified polycarboxylate Sokalan® RO 3500