کارفرما: شرکت پالایش نفت تبریز

آبگیری لجن‌های آهکی و لجن‌های نفتی – بیولوژیک

tabriz2

این پروژه در واحد بازیافت پالایشگاه تبریز در جهت حذف حوضچه‌های تبخیر و به منظور بازیافت آب از لجن‌های نفتی و آهکی صورت پذیرفت. از نکات منحصر به فرد این پروژه ترکیب لجن نفتی خروجی DAF و لجن بیولوژیک، و هضم آن در تانک دایجستر با استفاده از هوادهی عمقی پیش از ارسال به دستگاه دکانتور می‌باشد.

کارفرما: شرکت پالایش نفت آبادان

احداث تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه

کارفرما: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان

لایروبی و بازیافت لجن مخزن گازوئیل

کارفرما: شرکت پالایش نفت کرمانشاه

بازیافت و تصفیه لجن نفتی

۱______

این پروژه، اولین پروژه در زمینه استفاده از روش سیستماتیک در جهت جداسازی و بازیافت هیدروکربورهای نفتی از لجن ناشی از لایروبی مخازن نفت خام در سطح پالایشگاه‌های کشور بود. پروژه شامل تصفیه ۲۳۰۰ بشکه لجن نفت خام و تفکیک آن به هیدروکربور (نفت خام)، آب و مواد جامد بود که بر این اساس با استفاده از دستگاه دکانتور شرکت GEA WESTFALIA آلمان جدایش سه فازی صورت گرفت.

کارفرما: شرکت پالایش نفت بندرعباس

خدمات بازیافت و لایروبی لجن‌های نفتی حوضچه تبخیر

baa1

این پروژه در سال ۱۳۸۷ با توجه به مشکلات ناشی از انباشتگی لجن‌های نفتی در حوضچه تبخیر پالایشگاه بندرعباس و استفاده از روشی اصولی جهت جداسازی، تصفیه و بازیافت لجن نفتی و اخذ مجوزهای زیست محیطی لازم تعریف گردید.

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

احداث واحد بازیافت لجن نفتی و واحد آبگیری لجن بیولوژیکی

tehrancentrifuge-2

این پروژه در واحد بازیافت قسمت جنوبی پالایشگاه تهران صورت گرفت . این طرح شامل دو قسمت آبگیری و خشک کردن لجن بیولوژیکی حاصل از عملیات تصفیه فاضلاب و قسمت بازیافت لجن هیدروکربوری حاصل از API از طریق جداسازی و تفکیک مواد هیدروکربوری، مواد جامد و آب توسط دستگاه دکانتور سه فازی بود.

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

بازیافت لجن حاصل از لایروبی مخازن نفت خام

کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

طراحی و راه‌اندازی تصفیه خانه پساب انسانی

کارفرما: شرکت پالایش نفت تبریز

آبگیری لجن‌های آهکی و لجن‌های نفتی – بیولوژیک

tabriz2

این پروژه در واحد بازیافت پالایشگاه تبریز در جهت حذف حوضچه‌های تبخیر و به منظور بازیافت آب از لجن‌های نفتی و آهکی صورت پذیرفت. از نکات منحصر به فرد این پروژه ترکیب لجن نفتی خروجی DAF و لجن بیولوژیک، و هضم آن در تانک دایجستر با استفاده از هوادهی عمقی پیش از ارسال به دستگاه دکانتور می‌باشد.

کارفرما: شرکت پالایش نفت بندرعباس

خدمات بازیافت و لایروبی لجن‌های نفتی حوضچه تبخیر

baa1

این پروژه در سال ۱۳۸۷ با توجه به مشکلات ناشی از انباشتگی لجن‌های نفتی در حوضچه تبخیر پالایشگاه بندرعباس و استفاده از روشی اصولی جهت جداسازی، تصفیه و بازیافت لجن نفتی و اخذ مجوزهای زیست محیطی لازم تعریف گردید.

کارفرما: شرکت پالایش نفت آبادان

احداث تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

احداث واحد بازیافت لجن نفتی و واحد آبگیری لجن بیولوژیکی

tehrancentrifuge-2

این پروژه در واحد بازیافت قسمت جنوبی پالایشگاه تهران صورت گرفت . این طرح شامل دو قسمت آبگیری و خشک کردن لجن بیولوژیکی حاصل از عملیات تصفیه فاضلاب و قسمت بازیافت لجن هیدروکربوری حاصل از API از طریق جداسازی و تفکیک مواد هیدروکربوری، مواد جامد و آب توسط دستگاه دکانتور سه فازی بود.

کارفرما: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان

لایروبی و بازیافت لجن مخزن گازوئیل

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

بازیافت لجن حاصل از لایروبی مخازن نفت خام

کارفرما: شرکت پالایش نفت کرمانشاه

بازیافت و تصفیه لجن نفتی

۱______

این پروژه، اولین پروژه در زمینه استفاده از روش سیستماتیک در جهت جداسازی و بازیافت هیدروکربورهای نفتی از لجن ناشی از لایروبی مخازن نفت خام در سطح پالایشگاه‌های کشور بود. پروژه شامل تصفیه ۲۳۰۰ بشکه لجن نفت خام و تفکیک آن به هیدروکربور (نفت خام)، آب و مواد جامد بود که بر این اساس با استفاده از دستگاه دکانتور شرکت GEA WESTFALIA آلمان جدایش سه فازی صورت گرفت.

کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

طراحی و راه‌اندازی تصفیه خانه پساب انسانی