پروژه تفکیک و جداسازی لجن‌های نفتی و لجن‌های آهکی

کارفرما: شرکت پالایش نفت تبریز

این پروژه در واحد بازیافت پالایشگاه تبریز در جهت حذف حوضچه‌های تبخیر و به منظور بازیافت آب از لجن‌های نفتی و آهکی صورت پذیرفت.

از نکات منحصر به فرد این پروژه ترکیب لجن نفتی خروجی DAF و لجن بیولوژیک، و هضم آن در تانک دایجستر با استفاده از هوادهی عمقی پیش از ارسال به دستگاه دکانتور می‌باشد.

هوادهی دایجتسر تانک

در این سایت از یک دستگاه فیلترپرس شرکت TEFSA اسپانیا برای آبگیری از لجن آهکی و یک دستگاه دکانتور شرکت GEA آلمان برای آبگیری لجن نفتی – بیولوژیکی استفاده گردید.

همچنین برای بهبود کیفیت آبگیری و در نتیجه دستیابی به کیک با خشکی بالاتر، از سیستم تمام اتوماتیک تزریق پلی الکترولیت استفاده گردید.

بر اساس طراحی صورت گرفته و کیفیت تجهیزات مورد استفاده قرارگرفته، هر دو کیک دارای رطوبت مورد نظر پالایشگاه جهت تخلیه در محل دفن می‌باشند.

جامد خروجی فیلترپرس

جامد خروجی دکانتور

Most Recent Projects