احداث واحد بازیافت لجن نفتی و واحد آبگیری لجن بیولوژیکی

کارفرما: شرکت پالایش نفت تهران

این پروژه در واحد بازیافت قسمت جنوبی پالایشگاه تهران صورت گرفت . این طرح شامل دو قسمت آبگیری و خشک کردن لجن بیولوژیکی حاصل از عملیات تصفیه فاضلاب و قسمت بازیافت لجن هیدروکربوری حاصل از API از طریق جداسازی و تفکیک مواد هیدروکربوری، مواد جامد و آب توسط دستگاه دکانتور سه فازی بود. در این عملیات از یک دستگاه دکانتور دو فازی با ظرفیت ۲۰ متر مکعب بر ساعت برای آبگیری لجن بیولوژیکی و یک دستگاه دکانتور دو فازی برای جداسازی لجن با ظرفیت ۳ متر مکعب بر ساعت استفاده گردید. برای آبگیری بهتر از لجن بیولوژیکی از ساخت و تزریق پلی الکترولیت بهره گرفته شد. از خارج‌سازی جامد از هر دو واحد از سیستم اسکرو کانوایر استفاده گردید. با بهره‌گیری از این تجهیزات دپو کردن لجن نفتی در بشکه‌ها به صورت کامل متوقف گردید و همچنین از کیک خروجی دکانتور بیولوژیکی پس از انجام آزمایشات به عنوان کود برای فضای سبز استفاده گردید.

Most Recent Projects