تصفیه میکروبیولوژیکی لجن‌های نفتی

کارفرما: شرکت پالایش نفت کرمانشاه

این پروژه در سال ۱۳۸۴ با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از انباشتگی بشکه‌های حاوی لجن‌های نفتی در پالایشگاه کرمانشاه تعریف گردید.

این پروژه، اولین پروژه در زمینه استفاده از روش سیستماتیک در جهت جداسازی و بازیافت هیدروکربورهای نفتی از لجن ناشی از لایروبی مخازن نفت خام در سطح پالایشگاه‌های کشور بود.پروژه شامل تصفیه ۲۳۰۰ بشکه لجن نفت خام و تفکیک آن به هیدروکربور (نفت خام)، آب و مواد جامد بود که بر این اساس با استفاده از دستگاه دکانتور شرکت GEA WESTFALIA آلمان جدایش سه فازی صورت گرفت.

مواد هیدروکربوری جهت استفاده مجدد به واحد پالایش، و آب به تصفیه‌خانه تحویل گردید. مواد جامد نیز پس از تثبیت و نمونه‌گیری توسط سازمان محیط زیست آماده تحویل به landfill شد.

این پروژه در زمان اجرای خود و پس از آن در رسانه‌های مرتبط بازتاب گسترده‌ای یافت. شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ نوشت:

برای نخستین بار در ایران، طرح بازیافت لجن‌های نفتی در پالایشگاه نفت کرمانشاه اجرا شد. رئیس برنامه‌ریزی و کنترل پالایشگاه نفت کرمانشاه گفت: نفت خامی که از مناطق نفت خیز ایران به مخازن پالایشگاه نفت منتقل می‌شود، همراه آن مقداری خاک است که به مروز زمان در ته مخازن نفت به صورت لجن انباشته و موجب کاهش ظرفیت آن می‌شود. وی افزود: برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در ۱۰ سال گذشته، لجن‌های نفتی خارج شده از مخازن در ۲ هزار و ۳۰۰ بشکه نگهداری شده است. رئیس برنامه‌ریزی و کنترل پالایشگاه نفت کرمانشاه گفت: هم اکنون با نصب دستگاه بازیافت‌، لجن‌های نفتی به صورت آب، اویل یا مواد نفتی و مواد معدنی تفکیک و از مواد نفتی آن به عنوان نفت خام و نفت کوره استفاده می‌شود.

بر اساس این پروژه طرحی پژوهشی توسط پرسنل پالایشگاه کرمانشاه صورت گرفت که از اطلاعات آن می‌توان برای امکان‌سنجی پروژه‌های مشابه در انجام تصفیه و بازیافت لجن نفت خام استفاده نمود.

Most Recent Projects